EKO priče

Jedna vrsta otpada u Europi postaje veliki problem: Evo što će morati poduzeti i Hrvatska po tom pitanju

Europska agencija za okoliš upozorila je na pomalo zabrinjavajuće stanje po pitanju rabljenog i otpadnog tekstila u europskom kružnom gospodarstvu. Naime, nedavno objavljeno izviješće  prikazuje trenutno stanje stvaranja tekstilnog otpada, sustave prikupljanja, kapacitet obrade i različite klasifikacije rabljenog tekstila u Europi.

Prema procjeni EEA, oko 16 kg tekstilnog otpada po osobi nastalo je u EU 2020. Samo oko jedna četvrtina te količine (4,4 kg) odvojeno je prikupljeno za ponovnu upotrebu i recikliranje, a ostatak je završio u miješanom kućnom otpadu. Od ukupnog tekstilnog otpada, 82% potječe od potrošaća , a ostatak je bio otpad iz proizvodnje ili tekstil koji nikada nije prodan. 

Zbog problema s otpadnim tekstilom, okvirna direktiva EU o otpadu (WFD) nalaže državama članicama da od sljedeće godine imaju odvojene sustave prikupljanja rabljenog tekstila. Europska komisija također je predložila ciljanu reviziju WFD-a kako bi se uvela obvezna odgovornost proizvođača za tekstil u svim državama članicama kako bi proizvođači bili odgovorni za cijeli životni ciklus tekstilnih proizvoda, od njihovog dizajna do upravljanja otpadom. Prijedlogom Komisije također se uvode pravila o odvojenom prikupljanju tekstila i zahtjevi za razvrstavanje za pošiljke rabljenog tekstila.

Povećanje kapaciteta za sortiranje i recikliranje

Prema istraživanju koje je provela EEA 2023., većina država članica EU-a već je imala posebne sustave prikupljanja, ali uglavnom za prikupljanje tekstila za višekratnu upotrebu. Izvješće EEA upozorava da, osim odvojenog prikupljanja, u Europi treba povećati kapacitete za sortiranje i recikliranje kako bi se izbjeglo da prikupljeni tekstil završi u spalionicama, na odlagalištima ili da se izvozi u regije izvan EU-a.

Također postoji potreba za usklađivanjem definicija i praksi izvješćivanja o rabljenom i otpadnom tekstilu. To također jasno pokazuju podaci koje je prikupila EEA koji pokazuju velika odstupanja zbog različitih tumačenja što je otpad, a što rabljeni tekstil.

Putne priče pratite i na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Youtube i TikTok