Izdvojeno,  Putovanja

Ne pomišljajte na njih: Donosimo detaljan popis stvari koje je strogo zabranjeno unositi u avion

Ako putujete avionom, morat ćete se pridržavati određenih pravila. Naime, neke se stvari ne mogu unositi u zrakoplov ili se mogu unositi u manjim količinama, kao primjerice tekućina u ručnoj prtljazi.

No, na neke stvari ne biste trebali niti pomisliti kada se pakirate na putovanje, a na stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo objavljen je detaljni popis stvari koje je zabranjeno unositi u avion.

U ručnoj prtljazi zabranjeno je unositi pištolje, vatrena oružja i druge naprave koje izbacuju streljivo ili projektile – naprave koje mogu, ili se čini da mogu, izazvati ozbiljnu ozljedu (uključujući sve vrste kratkog i dugog vatrenog oružja, igračke pištolji/puške i sve replike i imitacije oružja, koje bi se zabunom mogle smatrati pravim oružjem, pojedine dijelove (komponente) oružja, osim teleskopskih nišana, oružje s komprimiranim zrakom ili CO2, kao što su pištolji, sačmarice, puške i zračnice s plastičnim ili metalnim kuglicama, signalne i startne pištolje, lukove, strijele i samostrele, podvodne puške s harpunom ili ostima, katapulte i praćke).

Zabranjeno je unositi naprave za omamljivanje (elektrošokere, tasere i električne palice, naprave za omamljivanje i ubijanje životinja, kemikalije, plinove i raspršivače za oslabljivanje i onesposobljavanje, poput raspršivača na bazi muškata/papra/paprike, suzavci, kiselinski raspršivači i raspršivači za odbijanje životinja).

Smiju li se škare unositi u avion?

U ručnu prtljagu ne mogu niti oštri predmeti, odnosno predmeti sa zašiljenim vrhom ili oštricom koji mogu uzrokovati ozbiljne ozlijede, uključujući sjekire i sjekače za meso, sjekire i pijuke za led, britve, skalpele i noževe za rezanje ambalaže, noževe s oštricama dužim od 6 cm, škare s oštricama dužim od 6 cm mjereno od uporišta, opremu za borilačke vještine s oštrim vrhom ili oštrim rubom mačeve i sablje.

U skupino zabranjenih stvari spadaju i radni alati koji se mogu upotrijebiti bilo za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući pajsere, bušilice i svrdla za bušenje, uključujući bežične prijenosne električne bušilice, alate s oštricom ili drškom dužom od 6cm, koji se mogu upotrijebiti kao oružje, poput odvijača i dlijeta, pile, uključujući bežične prijenosne motorne pile, letlampe, pištolje za vijke i čavle.

Nema pendreka ni gumenih palica

Također, ne smijete unositi niti tupe predmete koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se njima udari. U to spadaju palice za baseball i softball, razne palice i štapove, kao što su policijske palice, pendreci, gumene palice, teleskopske palice, borilačka oprema i oprema za samoobranu (npr. nunčake, bokseri i sl.).

Ne pomišljajte niti na eksplozive, zapaljive tvari i naprave, a u to ulaze municija, detonatorske kapsule (npr. eksplozivni upaljač), detonatori i štapine, replike ili imitacije eksplozivnih naprava, mine, granate i ostale vojne eksplozivne naprave, vatrometi i drugi pirotehnički predmeti, kanistri i kazete za proizvodnju dima, dinamit, barut i plastični eksploziv.

Eksploziv zabranjen i u predanoj prtljazi

U predanoj prtljazi, nikako se ne smiju naći eksplozivi, zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova.

U to ulazi municija (streljivo), detonatorske kapisle (npr. eksplozivni upaljač), detonatori i osigurači, mine, granate i ostale vojne eksplozivne naprave, vatromet i drugi pirotehnički predmeti, dimne bombe i druge naprave koje proizvode dim, dinamit, barut i plastični eksplozivi.