EKO priče

Zahvaljujući pobjedi u ekološkoj akciji u Varaždinu zasađena nova stabla

Zahvaljujući pobjedi u ekološkoj akciji “Od izvora do mora“ koju su organizirale tvrtke Coca-Cola i Konzum te Udruga gradova i Jutarnji list, u Varaždinu su posađena nova drveća u čijem će hladu učenici čekati autobuse. Stabla su posađena u Aleji Ivana Režeka te na zelenoj površini uz Autobusni kolodvor. Riječ je o 18 gledičija – Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ i 12 stupastih tisa Taxus baccata ‘Fastigiata’, a sredstva za sadnju osigurali su sponzori akcije “Od izvora do mora“. Donacija tvrtke Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o. vezane uz uspješnu realizaciju projekta “Od izvora do mora“ je ukupno 14.000 €.

Sadnji drveća prethodila je pobjeda Varaždina u ekološkoj akciji. U kategoriji velikih gradova, Varaždin je pobijedio skupivši najviše bodova od svih gradova uključenih u tu nacionalnu akciju. Tijekom akcije čišćenja Dravske šume koja je održana 22. travnja 2023. g. u Varaždinu, uz Dan planeta Zemlja prikupljeno je 8.400 kilograma otpada, a sudjelovalo je 150 volontera.

Sadnjom tog drveća, Grad Varaždin je ujedno ispunio zahtjev učenika da se oplemeni taj prostor.

Peticija za klupe

Naime, 2022. godine učenici Prve gimnazije predali su Gradu Varaždinu peticiju s više od 300 potpisa kojom su tražili postavljanje klupa na stajalištima na Autobusnom kolodvoru i sadnju stabala uz zid Kapucinske crkve kako bi se formirao hlad iznad stajališta za ljetnih mjeseci. Na ovom prostoru primjetan je, zbog velike asfaltirano-betonske površine, efekt “toplinskog otoka“, a veliki broj vozila na cesti i intenzivni motorni rad autobusa negativno utječu i na kvalitetu zraka. Peticiju su gradonačelniku predali u sklopu Aktivističke radionice u okviru projekta Grad na drugi pogled. Zbog toga je Grad Varaždin pri prijavi projekta na natječaj Od izvora do mora prijavio upravo sadnju stabala na ovom području te na još nekoliko pozicija u samom kvartu. Planira se, ovisno o prostornim mogućnostima, postaviti i klupe.

Gradonačelnik Neven Bosilj zahvalio je organizatorima i sponzorima akcije, tvrtkama Coca-Cola i Konzum te Udruzi gradova i Jutarnjem listu u HANZA Mediji. Javna zelena površina uz autobusni kolodvor u Ulici Ivana Režeka intenzivno je korištena pješačka komunikacija, a učenici će u buduće na svoj prijevoz čekati u hladovini drveća. Privremeni boravak putnika na tom prostoru biti će ugodniji, a posađena stabla unaprijedit će mikroklimu ovoga prostora.